Ülokool.

Ülokool on mittetulunduslik veebiväljaanne, kuhu püüame kokku koondada kõik Ülo Vooglaiu poolt koostatud tekstid, artiklid ning esinemiste heli- ja videosalvestusi vms.

Materjalid läbivad enne avaldamist põgusa täiendava toimetamise (küljendus, kujundus jms). Aega ja jõudu mööda püüame avaldada ka täiesti uusi, spetsiaalselt Ülokooli veebiväljaandja kasutajale mõeldud materjale.

Pole vähimatki lootust, et keegi teine kuskilt kaugemalt või lähemalt tuleb, elab meie eest ja lahendab kõik meie probleemid.

Arutlemise ja otsustamise võimet, enese, maailma ja seoste nägemise võimet on vaja igale inimesele, mitte ainult nendel, kes on kõrgetel riigi- või omavalitsuse ametikohtadel. Otsustamise- ja ettenägemisvõimet on vaja igal ettevõtjal, igal tööinimesel, igal koduperenaisel, igal üliõpilasel, igal õpilasel, igal inimesel.

Ülokool ei ole seotud ei huvide ega erialadega või mingite muude piirangutega. Keskendutakse otsustamisega ja otsutamiseks vajalikku keskkonnatunnetusega seotud ettenägemise ja äratundmise küsimustele.

Võimalik on jõuda tasemele, kus hakkab inimene nägema vastuolude tekkimise tõenäosust ja ka juba tekkinud vastuolude põhjuseid, seoseid, sõltuvusi. Alles seejärel avaneb võimalus leida meetmed  põhjuste vähendamiseks, mis segavad ja kõige selle tugevdamiseks, mis soodustab.