Olen siiani pidanud defineerimiseks mõiste sisu määratlemist ja piiritlemist. Definitsiooniks olen pidanud määratlemise ja piiritlemise tulemust (mõtet, mis on vormistatud võimalikult selge, täpse ja lühida tekstina). Suurepärase eeskuju andis Uno Mereste oma MAJANDUSLEKSIKONIS. Lisaks definitsioonile andis ta keerukamatel puhkudel ka operatsionaalse määratluse ja lisas paar lauset, milles see mõiste on sobivas kasutuses. Vaata edasi

Tänavu möödus 30 aastat TLÜ avatud ülikooli täiendõppekesku­se (Lasnamäe akadeemia) asutamisest ning 20 aastat TLÜ andragoogika õppetooli ja 15 aastat täiskasvanute koolitamise assotsiatsiooni Andras asutamisest. Selle kolmekordse tähtpäeva puhul annab Õpetajate Lehele intervjuu Eesti täiskasvanuhariduse grand old man Ülo Vooglaid.

Vaata edasi

Ülo Vooglaiule ei ole ükskõik, mis Eestist saab

Maris Balbat intervjueerib Ülo Vooglaidu tema kodus Lohul. Juttu tuleb Ülo lapsepõlvest, noorusaastatest, eluteest, olevikust, aga ka Ülo maailmapildist, ootustest ja veel paljustki muust.

Vaata edasi