Alates 22.08.2014 on lõpetanud oma tegevuse seltsing Ülokool, seda selleks, et teha ruumi MTÜ Ülokool jaoks.

MTÜ Ülokool on rahvahariduslik ettevõtmine. Ühingu tegevuse peamine otstarve on koguda, talletada, süstematiseerida, kategoriseerida, analüüsida, sünteesida, toimetada, välja anda ja edendada emeriitprofessor Ülo Vooglaiu loomingut. Samuti pakkuda vastava teemalisi koolitusi, kursusi, täiendõpet, seminare, töötubasid jms. Lisaks ka luua ja anda välja eriformaadilisi õppematerjale.

Ka võrguväljaanne ylokool.com (ülokool.ee) osas toimuvad seoses sellega teatavad muudatused. Nimelt on võrguväljaanne ylokool.com nüüdsest hariduslik-ajakrijanduslik väljaanne. Erinevalt päevakajalisest ajakirjandusest on siin teemade päevakajalisus erinev päevauudiste omast selles, et suurem osa käsitletavaid teemasid on oma olemuselt lausa aegumatult aktuaalsed, sest puudutavad selliseid ühsikondlike nähtusi, millede mõju ulatub kümnete inimpõlvede taha.

112 sõna
4747 vaatamist
Ülokool

Ülokool on veebiväljaanne, kus avaldame Ülo Vooglaiu materjale, artikleid ning esinemiste heli- ja videosalvestusi. Kõik avaldatud materjalid on üksnes personaalseks kasutamiseks. If you liked this post, check out