Video: Kellele on vaja Ülokooli?

Pole vähimatki lootust, et keegi teine kuskilt kaugemalt või lähemalt tuleb, elab meie eest ja lahendab kõik meie probleemid.

Arutlemise ja otsustamise võimet, enese, maailma ja seoste nägemise võimet on vaja igale inimesele, mitte ainult nendel, kes on kõrgetel riigi- või omavalitsuse ametikohtadel. Otsustamise- ja ettenägemisvõimet on vaja igal ettevõtjal, igal tööinimesel, igal koduperenaisel, igal üliõpilasel, igal õpilasel, igal inimesel.

Ülokool ei ole seotud ei huvide ega erialadega või mingite muude piirangutega. Keskendutakse otsustamisega ja otsutamiseks vajalikku keskkonnatunnetusega seotud ettenägemise ja äratundmise küsimustele.

Võimalik on jõuda tasemele, kus hakkab inimene nägema vastuolude tekkimise tõenäosust ja ka juba tekkinud vastuolude põhjuseid, seoseid, sõltuvusi. Alles seejärel avaneb võimalus leida meetmed  põhjuste vähendamiseks, mis segavad ja kõige selle tugevdamiseks, mis soodustab.

124 sõna
3173 vaatamist
Ülokool

Ülokool on veebiväljaanne, kus avaldame Ülo Vooglaiu materjale, artikleid ning esinemiste heli- ja videosalvestusi. Kõik avaldatud materjalid on üksnes personaalseks kasutamiseks. If you liked this post, check out Haridus ja elu