Ülo Vooglaid.

Ülo Vooglaid

Ülo Vooglaid on eesti sotsiaalteadlane, haridustegelane ja poliitik. Ülo on Tartu Ülikooli emeriitprofessor.

Töökäik

Ülo Vooglaid oli aastatel 1965–1975 TRÜ õppejõud ning Tartu Ülikooli Sotsioloogialabori rajaja ja selle juhataja. Ta vallandati ja heideti NLKP-st välja, kuna tema teadustöö tulemused polnud kooskõlas Eesti NSV juhtkonna ideoloogiliste taotlustega.

Töötas aastatel 1975–1977 ENSV Kergetööstuse ministeeriumi Töö ja Juhtimise Teadusliku Organiseerimise Keskuses ja aastatel 1977–1986 ENSV Rahvamajanduse Juhtivate Töötajate ja Spetsialistide Kvalifikatsiooni Tõstmise Instituudis, oli aastatel 1986–1989 Pirgu Arenduskeskuse juhataja.

Oli Eesti Kongressi liige.

Oli Riigikogu liige.